eten, drinken & gastvrijheid
Wij Gast Vrij

Bestuur WijGastvrij is herbenoemd

Jaarvergadering 2021

Het voltallige bestuur van WijGastvrij is tijdens de Algemene leden-/ jaarvergadering van 20 januari jongstleden herbenoemd. Het jaarverslag van 2021 is goedgekeurd.

De jaarvergadering over 2021 was naar voren gehaald in verband met het statutair voorgeschreven herbenoemen van het bestuur. Dat was voor een periode van vier jaar gekozen, terwijl het al vijf jaar zitting heeft. Door toedoen van perikelen, die ontstonden door  corona, was de herbenoeming er vorig jaar bij inschoten.

Dat is nu rechtgetrokken, zo bleek tijdens de digitale jaarvergadering van 20 januari. Voorzitter Michel Overwijk liet weten dat er geen aanmeldingen waren van kandidaten die zitting wilden nemen in het bestuur. De vijf zittende bestuursleden werden herbenoemd voor een tweede termijn.

Leemans vervangt Keizer

Het bestuur werd decharge verleend. De algemene ledenvergadering keurde de financiën en de uitvoering van het beleid goed. Herman Keizer trad af als lid van de kascontrolecommissie omdat zijn termijn erop zit. Hans Leemans zal hem vervangen, zo werd vastgesteld.

Voorzitter Overwijk liet enkele activiteiten van WijGastvrij in het kort de revue passeren: excursie in Rotterdam, Wijs Academie, het komende Festival van de Gastvrijheid, sociale media en de overige media, zoals het magazine uitblinkers en de websites Wijgastvrij.nl en Uitblinkersindezorg.nl.  

Uitblinkers Awards

Ook de Uitblinkers Awards die tijdens de Zorgtotaal van 14 tot en met 16 juni 2022 te Utrecht worden uitgereikt werden belicht. Overwijk:  “Laten we hopen dat we elkaar de komende tijd weer fysiek kunnen ontmoeten.”

Leden kunnen het jaarverslag 2021 en het financieel jaarverslag 2021 op de site van WijGastvrij bekijken.

AM Fish