eten, drinken & gastvrijheid
Wij Gast Vrij

“Het draait om drie dingen: patiënt, patiënt en patiënt”

Michel Overwijk

Het corona-tijdperk maakt in de zorg nog eens extra duidelijk hoe belangrijk schoonmakers zijn, zegt Michel Overwijk in een interview met Uitblinkersindezorg.nl. “Maar de patiënt staat bij alles voorop.”


Natuurlijk verdienen alle medewerkers in de zorg alle respect van de wereld. “Laat dat duidelijk zijn. Maar vergeet de schoonmakers niet. Zij zijn superbelangrijk. Het wordt tijd dat er voor die groep meer waardering komt”, zegt Michel Overwijk. Hij is voorzitter van WijGastvrij en manager f&b (circa 250 medewerkers) en schoonmaak (circa 250 medewerkers in uitbestede dienst) in OLVG te Amsterdam.

“Schoonmakers zitten héél dicht op de problematiek”, zegt hij. “Ze zijn key. Ze reinigen, desinfecteren, verzetten bergen werk. Zonder deze groep zouden ziekenhuizen en zorginstellingen tot stilstand komen.”

In stilte

“Ik hoop dat we inzien hoe belangrijk schoonmakers zijn.”

Voor de schoonmakers zou er meer waardering moeten zijn?
“Veel meer, wat mij betreft. Dat wordt in deze tijd extra duidelijk. Je hoort ze niet of weinig en ze doen hun werk min of meer in stilte, zonder applaus, dag in dag uit, en niet altijd zonder risico’s. Ik hoop dat we nu massaal gaan inzien hoe belangrijk deze groep is.”

Hoe gaat het een andere belangrijke groep in de zorg, de vrijwilligers?
‘Die zitten thuis, terwijl ze willen helpen en wij ze ook nodig hebben. Het zijn veelal ouderen die tot de kwetsbare groep behoren. We missen de ondersteuning die ze normaal gesproken bieden. En zij missen de bezigheden die ze zo graag doen.”

Snel schakelen

Hoe loopt alles verder?
“Alles is anders. Normaal is de zorg super gestructureerd, zijn er vaste ritmes. Nu zie je dat we in staat zijn om snel te schakelen. Muurtjes tussen afdelingen worden afgebroken. Alle partijen staan achter dat ene doel: zorg verlenen. Drie dingen zijn belangrijk: patiënt, patiënt en patiënt. Die staat voorop. Daar doen we het voor.”

Creatieve oplossingen zijn gewenst.
“Die zie je in de horeca met allerlei take-away en drive-through constructies waardoor de ondernemers in kwestie een beetje omzet kunnen maken. Je ziet ook dat ondernemers en anderen de ziekenhuizen steunen. Het applaus dat we vorige week kregen, de lekkernijen die ze hier komen brengen voor de medewerkers: pizza’s, poke bowls, kant-en-klare maaltijden, die je zelf thuis kunt opwarmen, en wat al niet meer.”

Daadkracht

Artiesten bieden zich aan. “Deze tijd maakt daadkracht en saamhorigheid los.”

Ja, wat nog meer?
“Artiesten die zich aanbieden om hier bij ons voor de ramen te gaan optreden zodat patiënten en medewerkers een verzetje hebben. Bloemen, een triage paviljoen op het terrein van OLVG West waar we patiënten kunnen opvangen. Als je ziet hoe snel en met hoeveel hulp van derden dat allemaal tot stand komt, dan gaat de adrenaline stromen. ’t  Is een lastige tijd, maar de saamhorigheid en de daadkracht die dit alles bij de mensen losmaakt, is indrukwekkend.”

Hoe staat het met jullie eigen restaurants?
“Die zijn uiteraard gesloten. De personeelsrestaurants zijn nu afhaalcentra geworden waar medewerkers eten en drinken kunnen verkrijgen. We proberen de medewerkers zo goed mogelijk te voorzien. Daarnaast doet onze HR-afdeling veel aan ondersteuning en speciale begeleiding van de medewerkers die onder grote druk staan.”

Maaltijden voor de nacht

Een proef met speciale maaltijden voor de nacht.

Jullie verstrekken bij wijze van proef aangepaste maaltijden aan medewerkers die nachtdiensten draaien. Hoe gaat dat?
“Die pilot was al van start gegaan. Omdat nu meer mensen nachtdiensten draaien, komt dat goed van pas. Het gaat om lichte  maaltijden waar medewerkers energie van krijgen zodat ze vitaal de nachten door kunnen komen met producten zoals noten, fruit en yoghurt. Daarmee houd je het langer vol.”

Zorgmedewerkers die in aanraking komen met Corona-patiënten dragen  beschermende kleding. Geldt dat ook voor voedingsassistenten?
“Zij nemen alle voorzorgmaatregelen en richtlijnen in acht, maar ze betreden bijna geen kamers waar corona-patiënten verblijven. Ze dragen niet de beschermende pakken die de zorgmedewerkers wel dragen. Het eten en het drinken wordt zo veel als mogelijk op de gang buiten de kamer bezorgd. De zorgmedewerkers die isolerende kleding dragen doen de rest.”

AM Fish