eten, drinken & gastvrijheid
Wij Gast Vrij

Kinderen adviseren over gezond eten in het ziekenhuis

Franciscus Kinderraad

Hoe kunnen we kinderen in het ziekenhuis stimuleren om gezond te eten? De Franciscus Kinderraad buigt zich dit jaar over dit vraagstuk. En zal suggesties aandragen.

De nieuw samengestelde raad kwam bijeen voor een uitgebreide rondleiding in de keuken van het Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam. Om zich daar te oriënteren op de voeding. De komende weken gaan de kinderen verder met hun ontdekkingsreis door het ziekenhuis. Daarna zullen ze adviezen uitbrengen.

Het genoemde ziekenhuis en veel andere ziekenhuizen beschikken al jaren over een eigen Kinderraad. Doel is in veel gevallen om de ziekenhuizen kindvriendelijker te maken: beter, prettiger, menselijker, ook voor de ouders.

De kinderen die zitting hebben in de raad zijn ervaringsdeskundigen als het gaat om patiëntzijn en daardoor in staat om met suggesties te komen die tot verbeteringen leiden, zo meldt het genoemde ziekenhuis.

Enkele adviezen die de Franciscus Kinderraad in het verleden naar voren bracht zijn:

1) Maak een kinderkrant zodat kinderen en ouders weten wat ze te wachten staat.

2) Maak behandelkamers kindervriendelijk, bijvoorbeeld door daar de mogelijkheid te bieden om op een groot scherm rustgevende bewegende beelden af te spelen, bijvoorbeeld van panda’s of van het onderwaterleven.

3) Maak de wachtkamer van de spoedeisende hulp kindervriendelijker.

   

AM Fish
Nescafe