eten, drinken & gastvrijheid
Wij Gast Vrij

“Meer aandacht graag voor kwaliteit van leven”

Ouderenzorg

Er zou in de ouderenzorg meer aandacht moeten zijn voor de kwaliteit van leven. Die oproep doet Anne-Mei The in de Volkskrant. “Nu gaat vrijwel alle aandacht uit naar veiligheid.”

Anne-Mei The is antropoloog en werkt met mensen met een dementie. In de afgelopen maanden werkte ze in twee verpleeghuizen waarvan de namen niet worden genoemd. Ze schrijft dat “onze ouderenzorg” zich kenmerkt door een goede kwaliteit van leven én sterven. Op websites wordt melding gemaakt van “persoonsgerichte zorg” en van “de mens onder de aandoening”.

“Maar in de afgelopen maanden hebben we kunnen zien hoe kwetsbaar deze humane benadering is. Als de coronacrisis toeslaat wordt ze direct opgeofferd ten behoeve van de veiligheid”, aldus The.

Beeld van voor de coronacrisis. Daarna kwam de lockdown.

Ze schrijft dat alles in de eerste periode na de uitbraak is gericht op het voorkomen van besmetting, door middel van richtlijnen en beschermende maatregelen. “Over de wijze waarop de kwaliteit van leven voor de bewoners kan worden gewaarborgd, wordt nauwelijks gerept.”

Bewoners gaan achteruit

Voordat ze in de verpleeghuizen aan de slag gaat denkt ze dat het personeel er alles aan zal doen om de eenzaamheid van de bewoners te bestrijden. Maar dat is niet het geval, zo stelt ze vast. Ook bij de medewerkers gaat alle aandacht uit naar de veiligheid.

Anne-Mei The over de bewoners: “Na vier weken lockdown hebben ze het moeilijk. Ze zijn stiller en gaan zichtbaar achteruit.”

Zelf lanceert ze ideeën waarmee de eenzaamheid bestreden kan worden, zoals een ommetje maken, op afstand koffie drinken, samen lunchen. “Aangezien het verpleeghuis coronavrij is, moet er wat mogelijk zijn.” Nee. We doen het voor hun veiligheid en die van anderen, bovendien is het lastig te organiseren, straks wil ieder dat, krijgt ze te horen.

Cultuurverandering is nodig

In haar genuanceerde verslag laat The weten dat een ingrijpende cultuurverandering nodig is in de langdurige zorg. “In de opleidingen ligt de nadruk nog steeds op ziekte, medicatie, dagelijkse zorg en hygiëne. Er is weinig aandacht voor de wijze waarop menselijke behoeften van verpleeghuisbewoners onder druk komen te staan binnen instituties.”

Haar oproep: “Ga alsjeblief staan, langdurige zorg, laat zien wie je bent en beken kleur. Of er nu wel of geen tweede golf komt.”   

  

AM Fish