eten, drinken & gastvrijheid
Wij Gast Vrij

Meer meldingen grensoverschrijdend gedrag

Erasmus MC

Het aantal meldingen van grensoverschrijdend gedrag is toegenomen in het Erasmus MC. De toename heeft verschillende oorzaken, zo meldt Mario Buijk in De Gelderlander. Hij is ombudsman in het genoemde ziekenhuis.

In het ziekenhuis werken en studeren 22.000 mensen. Het aantal meldingen van grensoverschrijdend gedrag lag in 2020 op 178, in 2021 waren dat er 225. In 2022 zijn het er aanmerkelijk meer, al staat het exacte aantal nog niet vast.

De toename heeft verschillende oorzaken zo blijkt uit de bijdrage: 1) De aandacht die het ziekenhuis eraan geeft. 2) De tijdgeest en de misstanden die de media naar buiten brachten (The Voice en De Wereld Draait Door) 3) De hoge werkdruk in het ziekenhuis 4) De machts- en gezagsverhoudingen in het ziekenhuis.

“Daar is lef voor nodig. Hulde!”      

De meldingen lopen uiteen. Het gaat onder andere om seksuele intimidatie en pestgedrag. Ook wordt er melding gemaakt van patiënten die seksistische opmerkingen maken. Andere meldingen lijken onschuldig, zoals de leidinggevende die iets te vaak zijn hand op de arm van een medewerkster legt.

Maar ook schijnbaar onschuldige gevallen worden serieus genomen in het Erasmus MC. Want daarmee kun je grotere ellende voorkomen, zo wordt gemeld. De leidinggevende in kwestie schrok zich rot toen hij vernam van de melding. Hij heeft zijn gedrag op de afdeling besproken. Ombudsman Buijk: “Daar is lef voor nodig. Hulde!”      

AM Fish