eten, drinken & gastvrijheid
Wij Gast Vrij

Wie betaalt die kookworkshops?  

Remedie tegen smaakstoornissen

Kookworkshops en trainingen voor mensen die weinig proeven of ruiken. Die hebben effect. Maar wie gaat ze betalen?

Deze vraag werd gesteld tijdens de slotbijeenkomst van de acht kookworkshops ‘Eet goed voor jezelf’. Gericht op mensen met smaak- en reukstoornissen. Namens Eten + Welzijn en andere organisaties verzorgde chef Eric-Jan Wissink alias Eric-Jan de Smaakman bijgestaan door Marianne Nijnuis deze sessies.

Maar de subsidiepot is leeg. Hoe nu verder? Circa 50 aanwezigen bogen zich maandag 12 december in ‘Het Ei’ ofwel het auditorium van Koninklijke Visio in Huizen over dit vraagstuk.

Wellicht kunnen zorgverzekeraars iets betekenen?

Wellicht kunnen verzekeraars iets betekenen, dachten de organisatoren. Smaak en reuk zijn per slot van rekening veel belangrijker voor mensen dan we met z’n allen beseffen. Je kunt sociaal geïsoleerd en depressief raken als je je smaak verliest, zo werd geopperd. Belangrijk dus om deze stoornissen aan te pakken en ze niet op hun beloop te laten.

Kunnen de zorgverzekeraars iets betekenen? Om die vraag te kunnen beantwoorden was Ton van Houten uitgenodigd. Hij is voorzitter raad van bestuur van zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en bekleedt daarnaast een reeks nevenfuncties in verzekeringsland.

Van Houten liet weten dat er vanuit de wet waarschijnlijk  niets geregeld kan worden op dit vlak. Wel ziet hij mogelijkheden voor een aanvullende verzekering. Zorgverzekeraars zouden die dan in het leven moeten roepen, zei hij. We kunnen deze aanvullende verzekering mogelijk in 2024 verwachten zodat deelname aan workshops en dergelijke vergoed kan worden.

Rudy Crabbé van Eten + Welzijn reageerde daar desgevraagd op. “Het is een concreet voorstel, een basis om het gesprek met de verzekeraars aan te gaan.” Om toe te voegen dat een collectieve aanpak kansrijk en wenselijk is.

Denk na over kleinschalige projecten

Aan de andere kant werden chefs en diëtisten uit de ziekenhuiswereld opgeroepen om na te denken over kleinschalige projecten. Om op die manier kookworkshops voor mensen met smaakstoornissen van de grond te tillen.

De aanwezigen die de workshop hadden gevolgd – het waren er vijf – lieten eensgezind weten dat zij graag voor deze workshop zouden willen betalen. Ze waren stuk voor stuk zeer ingenomen met het resultaat, want ze gaan weer met plezier aan tafel. “Het verbaasde mij dat de workshop gratis was”, zei een van hen.

De bijeenkomst in Huizen werd bezocht door chefs uit de ziekenhuiswereld, diëtisten, medici en vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties. De sprekers die in panelvorm optraden waren Marianne Nijnuis (Platform Patiënt en Voeding), Cees Smit (Platform Patiënt en Voeding), Eric-Jan Wissink (Eric-Jan de Smaakman), Ton van Houten (voorzitter Raad van Bestuur van zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid), Jan Benedictus (Programmamanager Patiëntenfederatie Nederland), Wim Tilburgs (oprichter Stichting Je Leefstijl Als Medicijn), Jelte Kuipers (chefkok Meander Medisch Centrum Amersfoort), Anton François (Eten + Welzijn) en Rudi Crabbé (Eten + Welzijn).        

Koken volgens het gps-systeem werkt net even anders. Zie bericht ‘Duivelsdrek als smaakmaker’ op deze site.
De kooksessies vonden plaats in De Heeren van Driebergen. Het wachten is op een vervolg.
AM Fish