eten, drinken & gastvrijheid
Wij Gast Vrij

Wie is de beste opdrachtgever?

Gouden Bestek

Het Gouden Bestek voor de Beste Opdrachtgever Catering is ook toegankelijk voor de zorg. De prijs wordt eind januari voor de derde keer uitgereikt.

De finale vindt plaats op donderdag 30 januari op de vakbeurs Facilitair en Gebouwbeheer in Utrecht.

De prijs wordt voor de derde keer uitgereikt.

De prijs richt zich op opdrachtgevers die erin slagen om catering van meerwaarde te laten zijn voor hun bedrijf of organisatie. Het Gouden Bestek is door Allesovercatering.nl in het leven geroepen om opdrachtgevers te stimuleren meer oog te hebben voor de kwaliteit van catering ofwel van eten, drinken en gastvrijheid.

Inge Jeurink

Jeroen Marré (destijds RTL) was de eerste winnaar van het Gouden Bestek, Inge Jeurink van zorgverlener Amsta (eerder ABN AMRO) de tweede. Zij nam de prijs donderdag 24 januari 2019 op de Vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer in ontvangst.

Waar let de jury op?
Bij de beoordeling van de kandidaten hanteert de jury onderstaande criteria:

* De kandidaat is manager (Facilitair, HRM), directielid of ondernemer bij een bedrijf, een organisatie, een onderwijs- of zorginstellingen of een overheidsinstantie.

* Hij of zij heeft de catering uitbesteed aan een partij waarmee ze in overleg tot mooie resultaten komen. Dit kunnen ook medewerkers van het bedrijf zijn die de catering in eigen beheer uitvoeren.

* De opdrachtgever houdt rekening met de wensen van de gebruikers en maakt optimaal gebruik van de kennis en input van andere partijen, zoals cateraars, adviesbureaus en leveranciers.

* De deelnemer is op de hoogte van de trends, maar loopt daar niet blind achteraan.

* De tevredenheid bij de gasten weegt zwaar. Dit alles in relatie tot het budget dat de kandidaat kan besteden.

*Vakmanschap, kennis van zaken aangaande catering en hospitality, het vermogen om samen te werken en het doorvoeren van zinvolle innovaties en aanpassingen worden meegewogen.

Heeft de opdrachtgever oog voor trends zoals duurzaamheid, diervriendelijkheid en Fairtrade?

* De cateraar moet de kans krijgen om geld te verdienen. Aan de andere kant let de jury op de kosten voor de opdrachtgever.

* Is de contracttermijn voldoende lang om een goed partnership tussen cateraar en opdrachtgever te laten ontstaan?

* Krijgt de cateraar bij het aantreden voldoende tijd om fouten te maken en zich in te werken?

*Heeft de opdrachtgever een eigen visie op catering?

*Opdrachtgevers hebben te maken met beperkingen zoals budget en – als het gaat om overheden – Europees Aanbesteden. Dat laatste houdt in dat documenten zwaarder wegen dan persoonlijk contact. Hoe gaan ze met deze beperkingen om?

* Heeft de opdrachtgever de Code Verantwoordelijk Marktgedrag ondertekend? Gaat hij of zij voor eerlijke prijzen, eerlijke producten, kwaliteit, gezonde verhoudingen en heeft hij of zij oog voor de belangen van de cateringmedewerkers?

*Heeft de opdrachtgever oog voor trends zoals duurzaamheid, diervriendelijkheid en Fairtrade en onderschrijft hij of zij het belang van gezonde voeding voor de vitaliteit van medewerkers?

Aanmelden

Opdrachtgevers die mee willen doen kunnen zich tot 1 december aanmelden of kunnen worden aangemeld bij info@allesovercatering.nl onder vermelding van het Gouden Bestek.

Graag in het kort aangeven waarom de kandidaat het Gouden Bestek zou moeten winnen. Daarna neemt de jury contact met u op.   

AM Fish