eten, drinken & gastvrijheid
Wij Gast Vrij

WijGastvrij zoekt commissieleiders

Uitbreiding

WijGastvrij zoekt vier commissieleiders die het bestuur willen ondersteunen met inbreng vanuit de leden. Zij krijgen de vrijheid om zelf hun commissies samen te stellen.

Het gaat om de volgende vier commissies: Commissie Activiteiten, Commissie Sociale Media, Commissie Redactie, Commissie Wijs Academie. Door het instellen van deze commissies wil het bestuur van WijGastvrij de contacten met medewerkers en managers, die zich in de zorg met eten, drinken en gastvrijheid bezig houden, aanhalen.

Bestuurslid Maarten Bijlsma: “We willen weten wat er leeft in het land. En we gaan meer nog dan nu op zoek naar de pareltjes, de uitblinkers zogezegd. De nieuw in te stellen commissies zijn daarbij van groot belang.”

Een activiteit van WijGastvrij. Er komt nu een nieuwe Commissie Activiteiten.

De commissieleiders hebben de vrijheid om zelf hun commissie samen te stellen. Uiteraard krijgen ze daarbij ondersteuning van het bestuur van WijGastvrij. De samenstelling van de commissies moet een afspiegeling zijn van de doelgroep.

De vier commissies zorgen vanuit hun eigen perspectief tevens voor inbreng ten behoeve van het ontwikkelen van een toekomstvisie ten aanzien van eten, drinken en gastvrijheid in de zorg.

Commissie Activiteiten

Activiteitenkalender maken
Schakelen met sprekers
Activiteiten managen

Commissie Redactie

Schakelen met de redactie van Uitblinkers
Invloed uitoefenen in het vakblad
Op zoek gaan naar de pareltjes in de zorg

Commissie Wijs Academie

Het verder ontwikkelen van de Wijs Academie
Opleidingsplannen ontwikkelen 
Schakelen met onderwijsinstellingen en andere aanbieders

Commissie Sociale Media

Sociale media van WijGastvrij verder ontwikkelen
Actief beleid voeren
Ideeën aandragen voor verder uitbouw

WijGastvrij kijkt uit naar jullie reacties. Heb je interesse mail dan naar Maarten Bijlsma via mbijlsma@wijgastvrij.nl.

AM Fish