eten, drinken & gastvrijheid
Wij Gast Vrij

Adverteren

Advertentie-exploitatie www.uitblinkersindezorg.nl en magazine Uitblinkers

ER-Communicatie, Sonja Rothuis
E: sales@er-communicatie.nl
T: 06 – 398 54 234

Banner
Onderaan elke pagina op de website met een doorklik naar eigen site.
Voor adverteerders in het magazine Uitblinkers: € 150,00 per 3 maanden.
Voor niet-adverteerders: € 125,00 per maand.

Special/Advertorial
Tarief Special/Advertorial € 1295,00 per 3 maanden, € 431,00 per maand.
Voor adverteerders van het magazine € 600,00 per 3 maanden.
(eventuele opmaakkosten Special/Advertorial € 350,00 inclusief fotografie)

Richtlijnen productverhalen Uitblinkers

De redactie van Uitblinkers is zuinig op haar lezers en ook zuinig op haar adverteerders. Zij zorgen ervoor dat we het tijdschrift en de nieuwssite Uitblinkersindezorg.nl kunnen maken. Nu alweer voor het zesde jaar.

De inhoud is onafhankelijk. Fris, wordt er vaak gezegd. Heldere beelden, treffende teksten, no-nonsense, niet belerend, gelardeerd met tips waar je wat mee kunt.

De onafhankelijkheid willen we aanscherpen om de geloofwaardigheid van het tijdschrift te behouden en daar waar mogelijk uit te bouwen. We hebben daarom besloten om in redactionele productverhalen geen namen meer te noemen van fabrikanten en leveranciers. De bijdrages krijgen daardoor meer status en meer zeggingskracht.  

Wel gaan we door met het inwinnen van informatie bij leveranciers. We willen de kennis, die daar aanwezig is, graag gebruiken. Maar dan wel op een redactioneel onafhankelijke manier. Daar is in onze ogen iedereen bij gebaat.

Verder bieden we de mogelijkheid aan partners om in de omgeving van het verhaal over het bewuste onderwerp een kort bericht van maximaal 100 woorden te plaatsen, productinformatie zogezegd, dat door de redactie indien noodzakelijk lichtjes wordt geredigeerd. Namen van bedrijven die aan een verhaal hebben meegewerkt kunnen in een voetnoot worden vermeld.

Uiteraard blijven we ook de mogelijkheid bieden om advertorials te plaatsen. Advertorials zijn betaalde pagina’s die het midden houden tussen advertenties en een redactionele bijdragen.  

Over deze en andere mogelijkheden vertelt onze accountmanager Sonja Rothuis u graag meer.

Bedankt voor uw aandacht.       

Jaap de Graaf namens het team van Uitblinkers
       


AM Fish