eten, drinken & gastvrijheid
Wij Gast Vrij

“Maak medewerkers verantwoordelijk”

Column Michel Overwijk

Wat houdt medewerkers gemotiveerd? We denken vaak dat geld een belangrijke driver is, maar dat is slechts ten dele waar. Het gaat vooral om andere dingen, zoals een goede balans tussen werk en privé, waardering, erkenning, fijne collega’s en werkplezier. Daarna komen de arbeidsvoorwaarden.  

Michel Overwijk: “Juist de niet-materiële zaken verdienen aandacht.”

Iedere dag staan zij weer klaar voor de beste zorg voor de patiënt, bewoner of cliënt. Dit alles vanuit passie en liefde voor het vak. Organisaties zouden vooral moeten kijken hoe we deze groep medewerkers kunnen verrassen en verleiden, en hoe we kunnen voorzien in hun basisbehoeften.

Het arbeidsvoorwaardenpakket ligt vast in de betreffende cao’s. Juist de niet-materiële zaken verdienen aandacht. Het begint bij het geven van regelruimte en verantwoordelijkheid waarmee medewerkers invloed kunnen uitoefenen op hun werkproces. Denk ook aan het maken van roosters of inbreng hebben op de o zo lastige vakantieplanning.

De medewerkers kunnen dat. Ze regelen in hun privésituatie dagelijks bankzaken, sluiten hypotheken af en buigen zich over schoolkeuzes voor de kinderen. Ze zijn tot veel in staat. 

Managers zouden meer verantwoordelijkheden over moeten laten aan de medewerkers, zodat zij zich nog meer betrokken gaan voelen. Als we dan ook investeren in leuke elementen die bijdragen aan het welbevinden van de medewerker, dan hebben we het juiste recept in handen, denk ik. Organiseer zo nu en dan een leuke activiteit, verras met een attentie. Laat een aantal uitblinkers genieten van het Festival van de Gastvrijheid op 26 maart in Baarn. Ze spreken er maanden daarna nog over.

De medewerker dus meer in de lead. Voor meer werkplezier en nog meer hospitality voor patiënt, cliënt, bewoner en gast. 

Deze column Michel Overwijk verscheen in Uitblinkers 13. Overwijk is voorzitter van WijGastvrij en manager f&b en schoonmaak in OLVG te Amsterdam.

AM Fish