eten, drinken & gastvrijheid
Wij Gast Vrij

Moederfiguur als nieuwe functie

column Monique Willemse-van Eijk

Tijdens gesprekken met patiënten, diëtisten, verpleegkundigen en zorgondersteuners vertellen zij mij regelmatig gefrustreerd wat niet goed werkt in de praktijk. Een diëtist kan bijvoorbeeld niet voortdurend op een afdeling zijn, terwijl patiënten – ook degenen die nooit een diëtist zullen zien – wel veel vragen hebben. Of een servicemedewerker heeft zo veel te doen in een kort tijdsbestek dat zij (soms hij) zelden tot nooit toekomt aan het helpen van meerdere patiënten bij eten en drinken. Voor een grootstedelijk ziekenhuis hebben we alle behoeften daarom eens ondergebracht in één nieuwe baan per afdeling, die van eetcoach.

Want de drukte van alledag zorgt voor de neiging te denken in routines, ingeklemd door keurslijven. Terwijl je in elk team ziet dat er leden zijn die bijvoorbeeld erg goed zijn in het inspelen op een ziektebeeld met de juiste hapjes, terwijl de ander glansrijk en superefficiënt de maaltijden uitreikt.

In een visie ontwikkeld voor een grote verpleeghuisgroep hebben we een rol toebedeeld aan een ‘moederfiguur’. Iemand die het eten serveert, maar ook weet om te gaan met de psyche van sombere of mopperende gasten die verdrietig, eenzaam of boos zijn. Iemand die als een liefhebbende en soms strenge moeder ervoor zorgt dat de introvertere bewoners, familie en omwonenden zich naast de klagende gast ook welkom voelen op de begane grond.

Probeer het ook. Even alle functies loslaten en een nieuwe rol bedenken die inspeelt op wensen waar je in je huidige bezetting geen oplossing voor hebt. Het betekent vaak dat je iemand kunt laten doorgroeien die het van nature al in zich heeft. Zo iemand is klaar voor een omdenk-functie. Jij blij, je gasten blij en je medewerker superblij.

Visieontwikkelaar Monique Willemse-van Eijk van MOMOKO is gespecialiseerd in gastvrijheid eten & drinken in ziekenhuizen en ouderenzorg. Haar nieuwste column is verschenen in Uitblinkers 13.

AM Fish