eten, drinken & gastvrijheid
Wij Gast Vrij

Focus ligt nu op eten, drinken en “al die uitblinkers”

Column Michel Overwijk

Er is de afgelopen vijf jaar veel veranderd. De focus in de zorg ligt nu meer op eten, drinken en “al die uitblinkers’ die zich daarvoor inzetten. Hogere opleidingsniveaus zijn noodzakelijk, schrijft Michel Overwijk, voorzitter van WijGastvrij, in zijn column, die verscheen in Uitblinkers nr. 20

Overwijk refereert in de column aan het vijfjarig bestaan van WijGastvrij en het magazine uitblinkers. Hierna de letterlijke weergave.

Uitblinkers in de zorg is de doelgroep waar wij voor strijden en Uitblinkers is de naam van de glossy waar jullie dit alles in terug kunnen vinden. Vijf jaar nu. Dit betekent dat we als WijGastvrij 20 magazines hebben uitgegeven waarin een veelvoud aan onderwerpen de revue is gepasseerd. Dat alles in een sterk veranderd landschap van eten, drinken en werken in de zorg.

Michel Overwijk is van oordeel dat hogere opleidingsniveaus noodzakelijk zijn.

Er is de aflopen vijf jaar veel veranderd. Denk aan het grote aantal gelanceerde concepten die een bijdrage leveren aan beleving en een aangenaam verblijf van patiënt, bewoner, cliënt. De focus is meer komen te liggen op eten en drinken: duurzamer, herstel bevorderend, gezonder, verser, minder dierlijk en vooral verleiden en verrassen. 

De focus ligt ook op het gedrag van al die uitblinkers en de bewustwording dat dat gedrag een belangrijke bijdrage levert aan het herstel. De professionalisering van de gehele zorg, inclusief ons eigen vakgebied, heeft het vak er niet simpeler op gemaakt. Nee, juist de medewerkers eten, drinken en gastvrijheid zitten in een constante flow van veranderingen en dienen hierin mee te bewegen.

Trainen in gastvrijheid, flexibilisering in taken, nieuwe technieken en concepten, het adviseren van patiënten of cliënten en het streven naar die 9+-organisatie. En dáár knelt het; al deze eisen stellen aan medewerkers in deze krappe arbeidsmarkt, waar hogere opleidingsniveaus noodzakelijk zijn. 

De focus ligt de komende jaren op de vraag: hoe houden we medewerkers geboeid, gebonden en op niveau? Hoe werven we medewerkers voor de toekomst, hoe onderscheiden werkgevers zich? Medewerkers meer verantwoordelijkheid geven? Ja, doen. Maar dat betekent ook hen de regie geven over hun eigen taken.

Michel Overwijk, voorzitter van WijGastvrij en manager f&b en schoonmaak in OLVG te Amsterdam. Deze column verscheen in Uitblinkers 20.

AM Fish