eten, drinken & gastvrijheid
Wij Gast Vrij

Bewegen verhoogt kwaliteit van leven

Onderzoek Krachtig 80

Drie keer per week bewegen heeft een positief effect op de kwaliteit van leven van bewoners met een psychogeriatrische aandoening binnen het verpleeghuis. Niet bewegen leidt daarentegen tot achteruitgang. Dit blijkt uit het afstudeeronderzoek Krachtig 80 van Sanne Veldkamp (21).

Sanne Veldkamp verrichtte haar onderzoek als student Sportkunde aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen op twee locaties bij Stichting Zorgcentra Rivierenland: Vrijthof in Tiel en Ravestein in Geldermalsen.

Ze betrok hierbij 30 bewoners: 16 in de controlegroep en 14 in de experimentele groep. Die laatste groep bewoog volgens een schema drie keer per week. Voor de bewoners in de controlegroep veranderde er niets.

74 stellingen

Beide groepen bewoners – gemiddeld ouder dan 80 – werden gedurende acht weken beoordeeld met de Welzijnsmeter Dementie op basis van 74 stellingen met betrekking tot gedrag en functioneren. De antwoorden werden met behulp van de ‘eerst verantwoordelijke verzorgenden’ vastgelegd. Beide groepen ondergingen eerst een nulmeting, na acht weken volgde een tweede meting. 

De resultaten wijzen uit dat drie keer per week bewegen het mentaal welbevinden, een van de domeinen van de Welzijnsmeter Dementie, aanzienlijk verbetert.

in de reportage Bewegen verhoogt kwaliteit van leven in Uitblinkers 20 kun je de resultaten van het onderzoek terugvinden.

AM Fish