eten, drinken & gastvrijheid
Wij Gast Vrij

Hoe laat je het verzuim dalen?  

Weer minder zieken

Het stimuleren van een gezonde leefstijl en werkgeluk en het aanhouden van de ‘menselijke maat’ kunnen leiden tot een lager ziekteverzuim. Dat kan opgemaakt worden uit rapportages van onderzoeksbureau Vernet, een dochter van  pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM.

Vernet houdt zich bezig met het benchmarken en interpreteren van HR- en verzuimgegevens in de Nederlandse zorg. Vernet wil werkgevers helpen om te komen tot een verhoogde inzetbaarheid van hun personeel. En dus tot een lager ziekteverzuim.

Vernet richt zich op ziekenhuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en verzorging, verpleging en thuiszorg. Goed voor 960 duizend medewerkers.

Uit de rapportages van Vernet blijkt dat aandacht voor medewerkers het verzuim vermindert. Niet alleen aandacht voor de zieke medewerkers ook voor de gezonde. Probeer na te gaan welke ontwikkelingen bij individuele medewerkers leiden tot verzuim.

De medewerker zou meer eigen regie moeten krijgen

Denk aan  mantelzorg, de overgang, rouw, verlies en long covid. Zorg rondom deze thema’s voor ondersteuning. Reik handvatten aan waarmee het individu verder kan.

Verder zou de medewerker meer eigen regie moeten krijgen. Stimuleer hem of haar om zelf naar oplossingen te zoeken. Aan de hand van deze informatie kan de organisatie oplossingen faciliteren, zo wordt geopperd.

Daarnaast er bij veel medewerkers winst te behalen op het gebied van voeding en beweging. Simpele adviezen kunnen al een verschil maken, zoals: weet wat je eet, kijk op de verpakking wat er in de voeding zit.

En heb aandacht voor de medewerker. Blijf met hem of haar in gesprek. Je weet dan waar medewerkers tegenaan kunnen lopen in hun werk. En daar kun je vervolgens wat aan doen.

Het inzetten van sociale robots kan ook helpen, zo blijkt. Die kunnen de werkdruk bij medewerkers verlagen en hem of haar meer ruimte bieden om leuke dingen te doen.

Het verzuim daalde in het tweede kwartaal opnieuw

Vernet brengt goed nieuws. Het verzuim in de zorg is dit jaar  voor het tweede achtereenvolgende kwartaal gedaald. Het ligt op 7,22 procent. In het tweede kwartaal van 2022 was dat 7,79 procent.   

Deze daling van ruim zeven procent is toe te schrijven aan de daling van het kortdurend verzuim. Het extra lang verzuim – meer dan 365 dagen – is toegenomen van 1,1 naar 1,23 procent, zo blijkt uit de cijfers van Vernet.

Op Vernet.nl vind je meer informatie over de aanpak van organisaties in de zorg die hun verzuim succesvol hebben aangepakt.

AM Fish