eten, drinken & gastvrijheid
Wij Gast Vrij

Inzet van koks en regionale samenwerking bepleit

Online dialoog

Inzet van vakbekwame koks en meer samenwerking met lokale ondernemers kunnen het aanbod van duurzame, gezonde voeding in de zorg bevorderen. Dat blijkt uit de Online Dialoog Voeding in de zorg.  

Bij de dialoog – opgezet door Eten + Welzijn en het ministerie van VWS – waren alle partijen uit de voedselketen betrokken. Het aantal deelnemers bedroeg 255. Bijna de helft van hen is van mening dat het bewustzijn ten aanzien van duurzame en gezonde voeding in de zorg onvoldoende is.

Enkele redenen daarvoor zijn: gebrek aan informatie over de toegevoegde waarde van voeding, weinig aandacht voor preventie en voor de rol van voeding als medicijn of als aanvulling op herstel. Voeding heeft daarnaast ‘bestuurlijk een lage prioriteit’.

Geneeskunde

Zoals aangegeven biedt de inzet van koks en samenwerking met lokale ondernemers kansen. Daarnaast zouden opleidingen geneeskunde en verpleegkunde aandacht aan  gezonde , duurzame voeding moeten besteden. En er moet meer onderzoek komen naar het effect van voeding op herstel, zo luiden enkele aanbevelingen.

De grootste belemmeringen zijn geld, gebrek aan echte visie, directies van ziekenhuizen die noodzaak niet inzien en het verdienmodel van de gezondheidszorg en de farmaceuten. Verder speelt mee dat de marge op ongezonde producten vaak hoger is.

De marge op ongezonde producten is vaak hoger

Actie

Eten + Welzijn concludeert dat ‘integraal beleid’, dat zich richt op verschillende onderdelen,  noodzakelijk is. De organisatie heeft ‘actielijnen’ opgesteld  die ertoe moeten leiden dat duurzame, gezonde voeding meer aandacht krijgt en belangrijker wordt binnen de zorg.

De Online Dialoog werd geïnitieerd binnen het programma Green Deal Duurzame Zorg. De resultaten van de dialoog zijn vrij te downloaden op de site van Eten + Welzijn.


AM Fish