eten, drinken & gastvrijheid
Wij Gast Vrij

Kwaliteitsindicator eten en drinken

Verpleeghuiszorg

Een nieuwe ‘kwaliteitsindicator eten en drinken voor de verpleeghuiszorg’ ziet het levenslicht. Wie bedenkt dat? En wat houdt het in?   

Aandacht voor eten en drinken is de nieuwe kwaliteitsindicator 2019 voor de verpleeghuiszorg, melden  Stichting Eten+ Welzijn en ActiZ. Verplicht zo voegen ze toe.

Hoezo verplicht?

Maar hoezo verplicht? We legden deze vraag voor aan het ministerie van  Volksgezondheid Welzijn en Sport waar zorgt toe behoort. Axel Dees, woordvoerder van minister Hugo de Jonge, laat weten dat Verenso (vereniging van specialisten ouderengeneeskunde) in overleg met andere landelijke partijen, elk jaar extra indicatoren in het leven roept, die de zorgaanbieders moeten gaan aanleveren.|

Voor 2019 is dat onder andere Eten en Drinken voor de verpleeghuiszorg, zo blijkt nu. “Dit is overigens een proces waar VWS buiten staat”, meldt Dees.

Genieten

Eten en drinken is een van de vijf kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg voor 2019. Het tegengaan van ondervoeding, overgewicht en genieten van eten en drinken zijn speerpunten. “Met de indicator worden de afspraken getoetst die gemaakt zijn met cliënten over eten en drinken.” 

Het kennisevent vindt plaats op vrijdag 29 november bij Beweging 3.0 in Nijkerk. Gezondheid, duurzaamheid, welzijn en ‘client empowerment’ krijgen aandacht.  

Kick-off bijeenkomst

Tijdens deze kick-off bijeenkomst wordt ook de MenUkaart gelanceerd, een initiatief van Eten+Welzijn, Patiënt & Voeding en het RIVM. De MenUkaart is een stappenplan naar het voedingsbeleid van morgen, met als doel om bewoners zo gezond mogelijk te houden of te maken, met oog voor duurzaamheid.

Tijdens het kennisevent krijgen deelnemers uitgelegd hoe de MenUkaart werkt en ingezet kan worden voor een passend voedingsbeleid binnen de organisatie.

Onder de kop ‘Kwaliteitsindicator leidt tot spervuur van vragen’ tref je elders op deze site een verslag aan van een van de bijeenkomsten.

AM Fish