eten, drinken & gastvrijheid
Wij Gast Vrij

Meer medewerkers nodig, hogere kosten

Het tijdelijk nieuwe normaal

Restaurant, winkel en ontmoetingsruimte in de ouderenzorg worden ingericht met 1,5 meter afstand als uitgangspunt. Er komen looproutes om de kans op aanraken en besmetten te beperken, aldus Sense FM.

Sense FM meldt dit in een bijlage over Het tijdelijk nieuwe normaal in de ouderenzorg. Het bureau dat hiermee doelt op de komende maanden, voerde begin april onderzoek uit naar de gevolgen van het coronavirus bij elf zorgorganisaties en een aantal grote maaltijdleveranciers.

Ouderen uit de wijk

Sense FM concludeert dat de eigen bewoners in de nieuwe tijdelijke situatie straks weer welkom zijn in het restaurant. Eten op de eigen kamer kan ook. Daarnaast zijn ouderen uit de wijk “binnen specifieke tijdsvensters” ook weer welkom, zo blijkt.

Wel wordt aangegeven dat het scenario per instelling erg kan verschillen. Dit is onder meer afhankelijk van het aantal besmettingen.

Bewoners zijn straks weer welkom in de restaurants.

Vaststaat dat de logistieke complexiteit voor de voedingsorganisatie toeneemt. De verstrekking en uitgifte van de maaltijdverzorging wordt aangepast op de nieuwe situatie. Maaltijden worden geportioneerd/ plateservice aangeboden met aandacht voor kwaliteit, meldt Sense FM.

Schalen vervallen

Maaltijdcomponenten voor groepen in schalen en dergelijke zullen vervallen met uitzondering van woongroepen waar het niet mogelijk is om afstand te houden. De tussendoortjes blijven en zijn structureel onderdeel van de dag.

De keuze van de bewoners om te eten waar ze willen en de gedeeltelijke terugkeer van de oudere wijkbewoner – die zijn straks weer welkom – vergt extra personeelsinzet in het restaurant. Voor de productie betekent dit een verhoging van de administratieve capaciteit. Er is meer behoefte aan ICT oplossingen. (keuzes, bestellen, facturering, algemene communicatie, ondersteuning mantelzorgers, etc.).

Goede afstemming en samenwerking met de zorg is vereist, iets wat de afgelopen periode is gegroeid. De voedingsorganisatie assisteert op de afdeling waar dat gewenst of noodzakelijk is, voorziet Sense FM.  

Voormalige horecamedewerkers

De nieuwe situatie brengt meer werk met zich mee. “Als dit niet binnen de eigen organisatie kan worden opgevangen, zijn voormalig horecamedewerkers een aantrekkelijk alternatief”, aldus Wim van der Meer van Sense FM.

Dit bord wordt mogelijk vervangen door een disposable.

In vergelijking met de huidige situatie nemen de kosten toe. De volgende factoren liggen hieraan ten grondslag:

  • Er is meer personele inzet nodig om het gezamenlijk eten te faciliteren.
  • De kwaliteit van producten en de keuzemogelijkheden worden waar mogelijk verhoogd en er is een toenemend aanbod van eiwitrijke producten.
  • Meer medewerkers dragen de beschermingsmiddelen.
  • Het gebruik van disposables kan mogelijk toenemen.
  • Mogelijke investering in ICT om administratief proces te stroomlijnen.
  • Mogelijke kosten voor aanpassingen van het restaurant, de uitgifte, de productieruimten en de looproutes.
  • De capaciteit van restaurant is beperkt door de afstandseis van 1,5 meter waardoor minder omzet kan worden gemaakt.

In Uitblinkers 14 (26 mei bij de lezers) verschijnt een verslag van het onderzoek van Sense FM.

AM Fish