eten, drinken & gastvrijheid
Wij Gast Vrij

Meer omzet en hogere winst voor de zorg

Jaarverslagen 2020

De omzet steeg met bijna 10% en de winst nam toe. De VVT-sector (verpleging, verzorging en thuiszorg) kan terugkijken op een financieel geslaagd 2020, zo blijkt uit een analyse van de jaarverslagen.

Geen kommer en kwel, maar gunstige financiële cijfers voor de zorg over 2020. Ondanks corona of juist dankzij?

Hoewel de omzet en de winst stegen, deden de zorginstellingen qua productie een stap terug. Er werden minder cliënten behandeld – dat scheelt kosten – en de directe kosten – die worden vergoed – stegen met 22,2%. Dit is toe te schrijven aan de aanschaf van beschermingsmiddelen, medicijnen en het testen van cliënten.

Dit blijkt uit een eerste analyse van de jaarverslagen van de VVT-sector over 2020. Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg, en Verstegen accountants en adviseurs onderzochten de cijfers van 138 zorgorganisaties in de VVT, die samen goed voor een kleine 50% van de omzet van de sector.

De onderzochte instellingen behaalden samen een omzet van €8,8 miljard.

Winst €231 miljoen

De onderzochte instellingen boekten in 2020 samen een positief resultaat van €231 miljoen bij een omzet van €8,8 miljard, een rendement van 2,6%. In het ‘gewone’ productiejaar 2019 was dit 1,8%. “De verbetering van het rendement”, meldt Intrakoop “houdt voor een deel verband met de samenloop van de vergoeding van coronagerelateerde personeelskosten en de extra personele inzet in het kader van de kwaliteitsmiddelen voor de sector.”

Bovenstaande vraagt om uitleg. De omzet van de VVT-sector steeg ook in 2019 flink, te weten met 7,3%. Dit dankzij een toename van het zorgvolume. De stijging van 2020 heeft vooral een incidenteel karakter, zo wordt gemeld. “Dit komt omdat de subsidie voor de zorgbonus (€ 1.000 voor elke zorgmedewerker) en ook de compensatie van coronagerelateerde kosten als omzet is verantwoord in de jaarrekeningen. Daarnaast is de omzet gestegen door de toename van de kwaliteitsbudgetten (ca. 5%) en de reguliere tariefsontwikkeling.”

Rode cijfers voor 9 instellingen

Van de 138 onderzochte organisaties boekten 129 organisaties een positief resultaat, 9 kleinere instellingen schreven rode cijfers.

AM Fish