eten, drinken & gastvrijheid
Wij Gast Vrij

Schaf diploma’s af, ga werkend leren

Symposium arbeidsmarkt

Diploma’s afschaffen, werkend leren en modules invoeren, zodat je nieuwe medewerkers meteen kunt inzetten in de zorg. Verslag van het symposium ‘Ontdek kansen op de arbeidsmarkt’ van WijGastvrij.

Dit was een van de suggesties die naar voren werd gebracht tijdens het genoemde symposium op 7 december. WijGastvrij organiseerde het in samenwerking met Van Hoeckel.

Dat het onderwerp actueel is, bleek de dag erna. Het CBS maakte bekend dat 67.000 banen in de zorg in het derde kwartaal van dit jaar niet konden worden ingevuld. ‘Zorginfarct door personeelstekort’ berichtten de kranten. Vooral de verpleging, de verzorging en de thuiszorg worstelen met dit ‘infarct’.

Daar moet wat aan gedaan worden, vonden alle sprekers en alle bezoekers van het symposium dat plaats vond in het ZiN Inspiratielab van Van Hoeckel (Sligro).

De spreker die pleitte voor meer werkend leren was Roland de Groot van opleider Threewise. Hij is van oordeel dat veel medewerkers in de zorg helemaal niet zitten te wachten op het leren van stof waarvan ze later maar een heel klein deel gebruiken. “Veel mensen willen aan de slag.”

“Je moet allerlei dingen leren die je misschien helemaal niet nodig hebt”

De Groot is er voorstander van om mensen die zijn  geworven en geselecteerd direct aan het werk te zetten . “Dat is fijn voor de organisatie en fijn voor de mensen die meteen nuttig werk kunnen doen.”

Als voorbeeld bracht hij de functie helpende naar voren. Die ondersteunt cliënten met zaken als wassen, aankleden en steunkousen aan- en uittrekken. Maar voordat het zover is moet hij of zij allerlei vakken doorlopen zoals rekenen en Nederlands. De Groot: “Je moet allerlei dingen leren die je misschien helemaal niet nodig hebt, voordat je die steunkousen mag aantrekken.”

Dat kan anders, aldus De Groot. Hak dit alles in modules (onderdelen), stelt hij voor. “Bijvoorbeeld de module steunkousen aantrekken. Met een stukje basis erbij wordt zo’n medewerker dan heel snel klaargemaakt voor bepaalde werkzaamheden. Je kunt dit toepassen bij verzorgenden, helpenden en voedingsassistenten. Ga ze niet vervelen door ze drie jaar in de klas te laten zitten, laat ze gewoon hun werk doen.”

Modulair onderwijs en werkend leren zijn niet vrijblijvend

Om vervolgens een suggestie te poneren: wat zouden jullie ervan vinden als we de diploma’s allemaal overboord gooien? Dat leverde wat gesputter op, want hoe weet je als werkgever dat mensen bepaalde dingen kunnen? En wordt het niet al te vrijblijvend?

De Groot liet weten dat de werkgever garanties kan krijgen dat medewerkers bepaalde handelingen kunnen uitvoeren. Modulair onderwijs en werkend leren zijn niet vrijblijvend, zo werd duidelijk. “We willen kiezen voor  mensen die er met passie voor gaan. En dan leren we ze wel wat ze moeten weten en kunnen.”

Andere sprekers tijdens het symposium waren Martijn van Rossum van The New Crew, Wesley Buitenhuis van Okeedo, Pien van den Boom van Sir Goodwill en Cheyenne Bakker van Sir Goodwill. Voorafgaand aan het symposium – aan elkaar gepraat door WijGastvrij-voorzitter Michel Overwijk – genoten de bezoekers van een driegangenlunch.

In Uitblinkers 25 dat eind februari verschijnt, tref je nog veel meer tips aan die tijdens dit symposium naar voren zijn gebracht. Een interview met Martijn van Rossum en Anouk van Ravestein van The New Crew – gemaakt vooraf gaand aan het symposium – vind je overigens terug in Uitblinkers 24.   

Roland de Groot: “Zullen we de diploma’s afschaffen?”
Martijn van Rossum sprak over generatie Z.
De toplunch werd verzorgd door Van Hoeckel.
Wij Gastvrij-voorzitter Michel Overwijk. “Dit symposium heeft de nodige eyeopeners opgeleverd.”
AM Fish