eten, drinken & gastvrijheid
Wij Gast Vrij

Sterren keren terug in de zorg

Waarderingssysteem

De sterren komen terug in de zorg. Ze zullen op vrijdag 3 april tijdens een startbijeenkomst worden toegelicht.

Daarmee komt er een vervolg op Gastvrijheidszorg met Sterren, een waarderingssysteem voor de kwaliteit van gastvrijheid bij zorginstellingen in Nederland. Deelnemende instellingen kregen een vermelding in de Sterrengids Gastvrijheidszorg. Uitgever Vakmedianet is hier enkele jaren geleden mee gestopt.

Beleidsinstrument

Samen met ActiZ, RIVM en Patiënt & Voeding gaat Eten+Welzijn er nu weer mee verder, maar dan wel in een iets andere vorm. De organisaties hebben een praktisch beleidsinstrument ontwikkeld: ‘Proef! – Zorg en Welzijn met sterren’.

Zorgorganisaties kunnen hiermee hun positie bepalen, prioriteiten stellen en veranderinitiatieven ontwikkelen, gericht op gezond, duurzaam eten en welzijn, aldus de organisaties. “Met Proef! geef je concreet invulling aan de nieuwe inzichten en wettelijke eisen.”  

Voordelen

Het waarderingssyteem levert voor de deelnemende instellingen de volgende voordelen op, aldus de betrokken organisaties:
1) Verbetering kwaliteit van leven en het welzijn van cliënten en patiënten
2) Concrete invulling van de kwaliteitsindicator, preventieakkoord en Green Deal
3) Een jaarlijkse objectieve beoordeling en desgewenst prestaties gemeten aan anderen
4) Samenwerking met alle betrokkenen rond de maaltijdmomenten
5) Rapportage als basis voor het kwaliteitsplan

Kosten

Voor een zorgorganisatie met twee locaties bedragen de startkosten – al naar gelang het aantal stappen dat men wil doorlopen – €1500 en €3000. Klik hier voor meer informatie.

Op vrijdag 3 april begint het programma met een startbijeenkomst waar dieper wordt ingegaan op verschillende voedings- en welzijnsthema’s. Aanmelden kan hier.

AM Fish