eten, drinken & gastvrijheid
Wij Gast Vrij

WijGastvrij is partner geworden van ToekomstProef

WijGastvrij is partner geworden van ToekomstProef, het platform voor duurzame voeding in de zorg. WijGastvrij dat zich bezighoudt met eten, drinken en gastvrijheid in de zorg, heeft laten weten de doelstellingen van ToekomstProef te onderschrijven.  

ToekomstProef is een platform waarmee zorgorganisaties en marktpartijen het eten en drinken in de zorg kunnen verduurzamen. Het heeft richtlijnen en indicatoren op vijf actiegebieden ontwikkeld, waarmee de zorg aan de slag kan.

Doel is om de klimaatdoelstellingen voor de zorg vanuit de Green Deal te ondersteunen. De visie van ToekomstProef is dat de zorg in 2030 een positieve impact heeft op de gezondheid van onze maatschappij en planeet. Dit vraag om acties en gezamenlijke inspanningen.

“Ook wij streven naar een gezondmakende leefomgeving”

“Dat spreekt ons aan”, zegt Michel Overwijk, voorzitter van WijGastvrij. “We willen er ook graag aan bijdragen. Ook wij streven naar een gezondmakende leefomgeving met aandacht voor natuur, beweging, gezond eten en sociale verbinding.”

Duurzame voeding in de zorg betekent onder andere meer plantaardige eiwitten en een halvering van de CO2 footprint voeding in 2030. En bijdragen aan de doelen gesteld in het Klimaatakkoord en meer ondersteuning, meer regie en meer keuzes voor mensen die bewust kiezen voor duurzaam en gezond eten.

Wat gaan we daarvan terug zien?  Overwijk: “Het blijft wat ons betreft niet bij het uiten van sympathiebetuigingen, nee we gaan zelf ook op zoek naar zorginstellingen en andere partijen die qua duurzaamheid en gezondheid tot de koplopers gerekend kunnen worden.”

Bij deze partijen organiseert WijGastvrij mogelijk bijeenkomsten om geïnteresseerden de kans te bieden zich op de hoogte te stellen van de situatie in de praktijk, zonder opsmuk. Overwijk: “Ook zullen we deze initiatieven onder de aandacht brengen in ons vakblad Uitblinkers en op onze verschillende websites en op social media zodat vakgenoten er door geïnspireerd kunnen raken.”

De samenwerking tussen ToekomstProef en WijGastvrij is onlangs tijdens een bijeenkomst in Amersfoort beklonken. Namens ToekomstProef was Rudy Crabbé aanwezig, namens WijGastvrij waren dat Michel Overwijk en Maarten Bijlsma, namens Uitblinkers Jaap de Graaf.

AM Fish