eten, drinken & gastvrijheid
Wij Gast Vrij

Hulpmiddelen doen eten

Aangepast servies

Dankzij aangepast bestek, speciale borden en bekers kunnen mensen die moeilijk bewegen,  toch zelfstandig eten. Welke hulpmiddelen zijn er zoal te koop en hoe pas je ze toe?  Zie het verhaal ‘Hulpmiddelen doen eten’ in Uitblinkers 26.

Als je meer wilt weten over het aanschaffen en toepassen van hulpmiddelen bij het eten in de zorg, is de kans groot dat je terechtkomt bij de afdeling ergotherapie. Daar weten ze het. Ergotherapeuten zoeken uit hoe mensen met beperkingen toch betekenisvolle activiteiten kunnen uitvoeren, eten bijvoorbeeld.

Ook de logopedist en de diëtist kunnen betrokken zijn. De eerste beoordeelt of het eten veilig verloopt en kijkt daarbij naar het slikken en de consistentie. De diëtist biedt begeleiding bij de dieetbehandeling en zorgt ervoor dat de bewoner naar behoefte gevoed wordt.

Tessa Plender (27) vertelt het verhaal in Uitblinkers 26. Ze is als ergotherapeut werkzaam in de verpleeghuizen De Lingehof in Bemmel en De Rijnhof in Renkum van Zinzia Zorggroep.

Uit het verhaal komt naar voren dat voedingsassistenten en andere medewerkers die zich met eten en drinken bezighouden, zich kunnen wenden tot de afdeling ergotherapie als ze het idee hebben dat een cliënt een hulpmiddel bij het eten goed kan gebruiken.

Tessa Plender vertelt in Uitblinkers 26 hoe dat in zijn werk gaat.     

 

AM Fish