eten, drinken & gastvrijheid
Wij Gast Vrij

Programma om koffieteelt te verduurzamen

NESCAFÉ Plan 2030

Nescafé heeft op 4 oktober een programma gelanceerd om de wereldwijde koffieteelt te verduurzamen: NESCAFÉ Plan 2030. Het koffiemerk gaat nauw samenwerken met lokale koffieboeren om hen te ondersteunen bij de overgang naar ‘regeneratieve’ landbouw ofwel kringloop landbouw.  

Nescafé laat weten tot 2030 ruim een miljard Zwitserse frank in het plan te investeren. Het doel is om de overgang naar een regeneratief voedselsysteem te versnellen. De koffieproducent wil toe naar nul CO2-uitstoot.  

Door stijgende temperaturen, zo wordt gemeld, zal het landschap dat geschikt is voor koffieteelt tegen 2050 naar verwachting met de helft zijn gekrompen. Tegelijkertijd zijn ruim 125 miljoen mensen voor hun levensonderhoud afhankelijk van de koffieteelt.

Naar schatting 80 procent van de lokale boeren leeft op of onder de armoedegrens

Naar schatting 80 procent van de lokale boeren leeft op of onder de armoedegrens. “Daarom zijn extra maatregelen noodzakelijk om de duurzame teelt van koffie op langere termijn te waarborgen.”

Het doel is enerzijds dat dat lokale koffieboeren en hun gezinnen een stabiele bron van inkomsten hebben en anderzijds dat de milieu-impact van de koffieteelt tot een minimum beperkt blijft. “We geloven dat de stappen die we in de komende jaren zetten, zullen resulteren in positieve veranderingen voor de gehele koffiesector.”

Regeneratieve landbouw is gericht is op het verbeteren van de gezondheid en vruchtbaarheid van de bodem, het in stand houden van watervoorraden en het vergroten van de biodiversiteit, meldt Nescafé. Duurzaam dus.

“Een gezonde bodem is beter bestand tegen de gevolgen van de klimaatverandering”

Om toe te voegen: “Een gezonde bodem is beter bestand tegen de gevolgen van de klimaatverandering en kan daarnaast zorgen voor betere oogsten, wat uiteindelijk leidt tot een betere levensstandaard voor lokale boeren en hun gezinnen.”

Om dit te bereiken, gaat Nescafé lokale koffietelers ondersteunen met training, technische ondersteuning en hoogproductieve zaailingen.  

Een reeks maatregelen is in voorbereiding en een groot aantal doelstellingen waar telers, het milieu en de koffieteelt bij zijn gebaat, is geformuleerd.

AM Fish