eten, drinken & gastvrijheid
Wij Gast Vrij

Sectordeal Zorg: 2000 nieuwe medewerkers

Kwetsbare mensen

2000 kwetsbare mensen opleiden tot medewerkers in de zorg in de regio Den Haag. Dat is de bedoeling van de Sectordeal Zorg.   

De Sectordeal is onderdeel van een  omvangrijk sectorplan dat ontwikkelkansen creëert voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Daarnaast moet het plan het personeelstekort in de regio terugdringen.  

Aan de ene kant ontvangen ruim 22.000 mensen in Den Haag een bijstandsuitkering, aan de andere kant kampen veel bedrijven met een groot tekort aan arbeidskrachten. De gemeente Den Haag gaat samen met bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en andere belanghebbenden in de regio deze mismatch aanpakken.

Vanuit de bijstand

Met het Werkoffensief +500 helpt de gemeente Den Haag mensen vanuit de bijstand sneller aan het werk. Samen met de sectoren Bouw & Techniek/Energietransitie, Transport & (agro) Logistiek, Horeca en Zorg heeft het Werkoffensief +500 plannen ontwikkeld. Hiermee wordt de kans op een baan of opleiding binnen deze sectoren vergroot voor mensen die dat nodig hebben.

Haagse zorgsector

De Sectordeal Zorg werd 14 november ondertekend bij Royaal Thuis in Den Haag. Met de sectordeal Zorg willen de betrokken partijen – in de driehoek van werkgevers, opleiders en gemeente – voor de periode 2019-2022 2.000 mensen klaarstomen voor de Haagse zorgsector.

Het vlaggenschip van deze sectordeal is de Zorg Werkt Academie, een locatie waar ze opleidings- en werkfittrajecten aanbieden. Hierbij wordt voortgebouwd op het Wijkleerbedrijf en andere bestaande trajecten.

Onderwijspartner

Roland de Groot ondertekende de sectordeal Zorg namens Threewise zorgacademie. “Threewise is al jaren de onderwijspartner bij de Wijkleerbedrijven in Den Haag”, licht de Threewise-directeur toe. “Daarin worden mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt opgeleid voor de zorg. Ze komen veelal terecht in de thuiszorg.”

Huiskamermedewerkers

Threewise ontwikkelt met een aantal Haagse zorginstellingen ook een opleiding voor huiskamermedewerkers en ondersteuners. De Groot: “Deze worden vaak geworven uit de groep waarvoor het Werkoffensief +500 is bedoeld.”

Bloemen voor de deelnemers aan de Sectordeal Zorg.

AM Fish