eten, drinken & gastvrijheid
Wij Gast Vrij

WijGastvrij organiseert symposium arbeidsmarkt

Personeelstekort

Het bestuur van WijGastvrij heeft besloten een symposium te organiseren over de arbeidsmarkt binnen het facilitaire bedrijf in de zorg. Eten, drinken en gastvrijheid maken daar een belangrijk deel van uit.   

Enkele weken geleden peilde het bestuur de belangstelling voor een dergelijk symposium. Die bleek groot te zijn. Het symposium wordt inmiddels in de steigers gezet. Milo Berlijn van Trainmark treedt in deze op als partner van WijGastvrij. Enkele andere partijen hebben te kennen gegeven ook een bijdrage te willen verlenen aan het organiseren van dit symposium.   

Het congres is gericht op het oplossen van personeelstekorten in het facilitaire bedrijf in de zorg. Welke oplossingen zijn er? En hoe kunnen we ze inzetten?  

“De branche is professioneler geworden, maar stralen we dat ook uit?”

Het imago van branche zal tegen het licht worden gehouden, aldus Michel Overwijk, voorzitter van WijGastvrij . “De branche is professioneler geworden. Zeker als het gaat om eten en drinken. Maar stralen we dat ook uit? En zo nee, hoe kunnen we daarin verbetering aanbrengen.”

Het gaat om binden, boeien en behouden van medewerkers en levenslang leren. En dat is nodig. Het CPB heeft aangekondigd dat het personeelsprobleem tien jaar gaat duren en de dat vergrijzing de branche parten gaat spelen.

Hoe vullen we al die vacatures op?

In de markt circuleren tientallen ideeën uit vele branches om medewerkers te werven. Welke zijn haalbaar voor het facilitaire bedrijf in de zorg? Welke niet? Hoe kijken jongeren naar een baan in de facilitaire wereld? Die vragen verdienen serieuze aandacht.

Bezoekers van het symposium, dat in november op een nader te bepalen datum plaats zal vinden, gaan naar huis met een handvol ideeën en een bak vol inspiratie om het arbeidsmarktprobleem in hun organisaties aan te pakken, zegt Overwijk. “Maar dat kun je niet alleen, denken wij.”       

WijGastvrij zal binnenkort naar buiten treden met plaats, datum en tijd van het symposium arbeidsmarkt.  

AM Fish